Katalánsko


CELODENNÍ VÝLET ZA KRÁSAMI SEVERNÍHO KATALÁNSKA A POBŘEŽÍM COSTA BRAVA

FIGUERAS S MUSEEM SALVÁDORA DALÍ, VESNIČKA BESALÚ, MĚSTO GIRONA A LETOVISKO TOSSA DE MAR

Pro tento výlet je nutný automobil, případně minibus (pro větší skupinky).

Doporučený odjezd kolem 8:00h

KATALANSKO1

První zastávkou naší cesty bude město FIGUERAS – rodiště světoznámého surrealisty Salvadora Dalí, kde navštívíme jeho avantgardní muzeum plné absurdních, fantazie plných a eroticky laděných obrazů, soch a roztodivných instalací. Málo známá je Dalího tvorba šperků – i ty jsou v místním muzeu k vidění.

Lístky do muzea je třeba zarezervovat s předstihem na 10h.

KATALANSKO2

Nedaleko města Figueres leží malebné středověké městečko BESALU s kamenným mostem přes řeku Feliú, který byl jako hlavní vstup do města postavený už v 11. století. Kamenné domy, křivolaké uličky, malá náměstíčka a staré kostelíky představují ukázku dochované typicky severo-katalánské architektury.

Nevynecháme ani hlavní město severní provincie, původně římské město GIRONA, ležící na řece Onyar, proslulé hlavně díky největší židovské čtvrti Španělska.

Projdeme si tohle úchvatné městečko plné malebných, legendami opředených zákoutí, navštívíme místní gotický kostel Sant Feliu a impozantní katedrálu  panny Marie, která se pyšní přívlastkem nejširší jednolodní gotické katedrály na světě.

KATALANSKO4

Naše cesta bude pokračovat na úchvatné pobřeží COSTA BRAVA, plné nádherných pláží, rozeklaných skal a dech beroucích výhledů na azurové moře.

Costa Brava je skutečně malebný kus Katalánska – ne nadarmo si katalánská smetánka, bohatí továrníci a umělci (Dalího nevyjímaje) vybírali domy právě zde.

Bývalá rybářská vesnička TOSSA DE MAR láká k procházkám křivolakými uličkami, podél pobřeží, po bývalých městských hradbách nebo prostě jen k posezení v některé z místních mnoha restaurací, kde Vám připraví například čerstvé, z moře vylovené ryby na grilu..

Návrat do Barcelony se odhaduje na pozdní večerní hodiny, nejpozději kolem 22:00 hodin.


CELODENNÍ VÝLETY ZA BARCELONU

KLÁŠTER MONTSERRAT, VINNÉ SKLEPY S CAVOU A VÝROBNA ČOKOLÁDY

(Tento výlet lze absolvovat autem, minibusem nebo také jako dva polodenní společně s dalšími klienty leteckých eurovíkendů CK Neckermann v některých jarních, letních či podzimních termínech)

Odjezd nejpozději v 8:30h

KATALANSKO5

KATALANSKO7Naší první zastávkou bude nejposvátnější místo Katalánska – hora MONTSERRAT a zdejší benediktýnský klášter. Tato hora už odnepaměti přitahovala pozornost svým neobvyklým vzhledem a v průběhu let proměnily přírodní živly tento pískovcový masiv do roztodivných tvarů. Ke vzniku samotného kláštera se váže jedna prastará legenda – podle té se prý v jedné z místních jeskyní zjevila soška Panenky Marie. Když chtěli místní lidé sošku snést dolů do údolí, údajně ztěžkla natolik, že s ní nebylo možné pohnout. To prý znamenalo její přání zůstat navždy na této hoře a tak zde místní biskup nechal vybudovat kapli. Od té doby sem začali přicházet poutníci a prosili o uzdravení. A tak byl kousek nad onou jeskyní v roce 1025 založen klášter, který dodnes slouží svému účelu.

KATALANSKO6

Po návštěvě kláštera “zhřešíme” skleničkou vynikajícího katalánského sektu Cava.

Naše kroky totiž povedou do nedalekého městečka SANT SADURNÍ, kde údajně žijí nejšťastnější obyvatelé Katalánska – snad právě proto, že mohou bydlet v oblasti plné vinic. Ve zdejších sklepích se nejen dozvíme všechno o výrobě tohoto lahodného moku, ale budeme jej moci i ochutnat. Kdo neholduje alkoholu, bude určitě potěšený z návštěvy místní továrny na čokoládu – i tam se bude degustovat.

Návrat do Barcelony nejpozději do 18:00 hodin.


CELODENNÍ VÝLET NA JIH DO MĚSTA TARRAGONA

(Tento výlet je možné absolvovat autem nebo minibusem)

Odjezd nejpozději v 9:00 hodin

KATALANSKO12

V dobách Římanů bývalo město Tarraco hlavním městem Římské říše zvané Hispania Citerior, což ovlivnilo i současnou podobu města. Stopy Římanů jsou tu patrné na každém kroku. Povyprávím Vám o tom, jak se v té době žilo, kam se lidé chodili bavit, jíst, i odpočívat.

Dodnes se tu zachovaly zbytky starých městských hradeb a původní strážní věž, ze které je úžasný výhled na město.

Tarragona se pyšní hned několika památkami, které jsou zapsané na seznamu UNESCO. Jednou z nich je například CIRC ROMA, kde se projdeme unikátní dochovanou chodbou, kterou před mnoha staletími vbíhali gladiátoři do cirku. Za návštěvu bezesporu stojí i místní AMFITEÁTR, z něhož je nádherný výhled na moře a široké okolí a kde se konaly nejen gladiátorské souboje, ale také nejrůznější divadelní představení.

KATALANSKO11Procházku zakončíme v křivolakých uličkách u katedrály, kterou můžete ve volném čase projít i zevnitř.

Nedaleko katedrály můžeme společně poobědvat v některé ze zdejších příjemných restaurací.

Plánovaný návrat do Barcelony do 18:00 hodin.